برای تهران : ارسال به تهران در صورتی که سفارش شما از ساعت ۱۰ الی ۴ بعد از ظهر در سایت ما ثبت شده باشد در همان روز برای شما ارسال می شود و درصورتی که بعد از این ساعت اقدام به ثبت سفارش کنید سفارش شما فردای زمان ثبت سفارش برای شما ارسال می شود.

 

برای سایر شهر ها : زمان ارسال برای سایر شهرها در صورتی که سفارش شما از ساعت ۱۰ الی ۴ بعد از ظهر در سایت ما ثبت شده باشد همان روز به مامور پست تحویل داده شده و با توجه به روش های زمانی شرکت ارسال کننده ی مربوطه از ۱ الی ۳ روز کاری به دست شما خواهید رسید.