روش های ارسال دیجی سرفیس شامل موارد زیر است :

  1. ارسال درون شهری به وسیله ی پیک موتوری
  2. ارسال درون و برون شهری توسط پست سفارش
  3. ارسال درون و برون شهری توسط پست پیشتاز

در صورتی شما در شهر تهران باشید می توانید از گزینه ی ارسال سفارش توسط پیک موتوری استفاده نمایید و می توانید برای تحویل، تاریخ مورد نظر خود را در صفحه ی وارد کردن جزئیات حساب و پرداخت انتخاب کنید.

اما اگر خارج از تهران ساکن هستید می توانید از گزینه ی ارسال توسط پست سفارش و یا پست پیشتاز استفاده نمایید و می توانید برای تحویل، تاریخ مورد نظر خود را در صفحه ی وارد کردن جزئیات حساب و پرداخت انتخاب کنید.

همچنین میتوانید روند آماده سازی و ارسال سفارش تان را در قسمت پروفایل خود مشاهده کرده و مطلع شوید.